Skal der betales et honorar for konsultation?

Wednesday, May 08, 2019

Ja, honoraret for en opstartskonsultation er DKK 565, og de opfølgende konsultationer  koster DKK 360.